question - réponse

الأنترنت لا تعمل

أرجو المساعدة في حل هذا المشكل بأقرب وقت.

فوزي الفقي
31135118رقم الفلايبوكس:

Réponses

عسلامة Fawzi Elfakih ,

تنجم تثبتلنة في état des voyants متاع الفليبوكس وتعطينا مكان السكنة متاعك والرقم إلي إنجموا نكلموك عليه باش نثبتولك في الطلب.

شكراً